Z mé známkové tvorby.

Byla to velmi zajímavá etapa mé tvůrčí cesty a vzrušující vybírat náměty pro známky.

NEPRODEJNÉ!!!