info@sitename.com  |  Josef Černý +420 603 822 559 Marie Černá +420 721 170 116
Sledujte nás:

ŽIVOTOPIS

20160206_095706-1Josef Černý se narodil v Praze 13. 1. 1943. Vyrůstal ale v Sokolově, kam se jako tříletý s rodiči přestěhoval a žil zde až do roku 1966. Původním povoláním je jemným mechanikem (vyučil se v tomto oboru roku 1961). Po různých peripetiích se nakonec usadil v Plzni, kde dodnes profesionálně tvoří (mnoho obrazů vzniká rovněž na chalupě na Sušicku). Je třeba připomenout, že vazby k Sokolovu jsou i dnes velice živé.

Výtvarného vzdělání se Josefu Černému dostalo především kombinací vlastní dřiny a soukromých studií u profesionálních umělců, například u Františka Jelínka v Karlových Varech (1961-1963) nebo Vladimíra Havlice v Plzni (1970-1973). V letech 1978-1981 absolvoval výtvarnou školu pod vedením Lumíra Topinky.

Umělecký výraz malíře nakonec vykrystalizoval přirozenou cestou a ustálil se do podoby klasických krajinomaleb, ale také krajinných zákoutí nebo venkovských a městských motivů. V tvorbě však nalezneme i přístavy či žánrové motivy městského života. Z hlediska technického převažují kresba, kvaš, akryl, setkáváme se i s olejomalbou i jinými technikami. Práce Josefa Černého sice vycházejí z vnímané skutečnosti a svým způsobem ji respektují, avšak eliminací detailu, zkratkou a švihem linie tvorba vybočuje z pouhé popisnosti. To vše lze ocenit především v kvaši, kde možná podvědomé využívání technických možností (jemné přechody, měkkost malby, náznak a barevný kontrast) vytváří přesvědčivý výsledek.

Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí (SRN, Francie, Švédsko, USA, Austrálie atd.).

 Zdroj: Biografický lexikon